Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 6366/20.11.2023) δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον ως κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 6366/20.11.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

ΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης (20.11.2023) έργου από τη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο