Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 106570/14.11.2023) τροποποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να βρείτε, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 106570/14.11.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 18ης τροποποίησης της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 18ης τροποποίησης της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο