Σας ενημερώνουμε ότι για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:

 • Βόρειο Αιγαίο
 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Ήπειρος
 • Θεσσαλία
 • Δυτική Ελλάδα
 • Κρήτη
 • Δυτική Μακεδονία
 • Ιόνια Νησιά
 • Στερεά Ελλάδα
 • Πελοπόννησος

λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Εξάντληση του διαθέσιμου Π/Υ της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες ΠεριφέρειεςΕξάντληση του διαθέσιμου Π/Υ της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες Μετάβαση στο περιεχόμενο