ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ (HOW-TO TUTORIAL) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
0

Ενημερωτικά spots των Δράσεων της Δέσμης “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν ενημερωτικά spots για τις Δράσεις της Δέσμης “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Τα εν λόγω spots μπορείτε να παρακολουθήσετε, [...]

0

Αποτελέσματα Εμπλουτισμού και Επικαιροποίησης του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για την περίοδο υποβολών από 01-11-2022 έως 01-05-2023

Τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, για την περίοδο υποβολών από 01-11-2022 έως 01-05-2023, βρίσκονται στον παρακάτω [...]

0

Ανάκληση απόφασης (26.05.2023) ένταξης έργων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2989/26.05.2023) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο [...]

0

Αποφάσεις ανάκλησης (26.05.2023) έργων από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις ανάκλησης έργων από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι [...]

0

Αποφάσεις ανάκλησης (24.05.2023) έργων από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις ανάκλησης έργων από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι [...]

0

Ενημερωτικά spots των Δράσεων της Δέσμης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν ενημερωτικά spots για τις Δράσεις της Δέσμης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Τα εν λόγω spots μπορείτε να [...]

0

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης Ένταξης (18.05.2023) στη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2382/18.05.2023) δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν [...]

0

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων (18.05.2023) στη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων από τη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω [...]

0

Ανάκληση απόφασης (18.05.2023) ένταξης στη Δράση “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2803/18.05.2023) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να [...]

0

Video παρουσίασης των Δράσεων της Δέσμης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν video μέσω YouTube με τις παρουσιάσεις των Δράσεων της Δέσμης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Τα εν λόγω video [...]

page  1  of  148