Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5515/05.10.2022) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5515/05.10.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (05.10.2022) στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης ένταξης (05.10.2022) στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο