Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.4887/2022).

Εφόσον ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες της Πρόσκλησης και να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες.

Η πρόσβαση για την υποβολή Αίτησης γίνεται μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://neosanaptyxiakos.efepae-registry.gr/login

Έναρξη υποβολών αιτήσεων εγγραφής: 05.10.2022

Χρήσιμα αρχεία:

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.4887/2022)Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο