e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Απόφαση 7ης Τροποποίησης της προκήρυξης

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 15.11.2018 και ώρα 16:00.

Έχουν δημοσιευθεί Αποφάσεις Ένταξης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα έχουν δημοσιευθεί:

 • η Οριστική Απόφαση Ένταξη για τα πρώτα 125 έργα (Νότιο Αιγαίο),
 • η 1η Τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 102 επιπλέον έργων,
 • η 2η Τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 1.695 επιπλέον έργων,
 • ο Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεων έργων στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες και με πραγματοποίηση της επένδυσης σε άνω της μιας Περιφέρειας,
 • η 3η Τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 1.850 επιπλέον έργων,
 • η 4η Τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 75 επιπλέον έργων,
 • η 5η Τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 32 επιπλέον έργων,
 • η 6η Τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 1 επιπλέον έργου.

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν μέχρι σήμερα 2.002 έργα, συνολικού π/υ 66.945.595  €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 11 Αυγούστου 2022

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.2017 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:  2 τουλάχιστον γλώσσες, Mobile responsive, Λογισμικά παραγγελιοληψίας/ αποθήκευσης/ ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (Α.Π.) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΔΑ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ημ/νία) ΛΗΞΗ ΒΑΣΕΙ 7Ης ΤΡΟΠ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 5687/1065/A2 ΨΞΣΒ465ΧΙ8-Δ4Φ 30/9/2019 6/5/2022 5/7/2022 6/3/2022
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 82/8/Α2 62ΘΗ46ΜΤΛΡ-ΕΓΘ 10/1/2020 19/8/2022 18/10/2022 19/6/2022
Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας 1481/309/A2 ΩΨΔ846ΜΤΛΡ-Σ4Ι 9/3/2020 16/10/2022 15/12/2022 16/8/2022
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφερειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα), Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 2768/667/A2 657Ξ46ΜΤΛΡ-ΨΛΑ 20/5/2020 26/12/2022 24/2/2023 26/10/2022
Περιφέρεια Αττικής (κατόπιν ένστασης) 5117/1157/A2 ΩΤΜ246ΜΤΛΡ-1ΒΧ 23/9/2020 20/12/2022 18/2/2023 20/10/2022

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Απόφαση 7ης Τροποποίησης της προκήρυξης

 

Ψηφιακό Βήμα25η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (05.07.2022)
Ψηφιακό ΒήμαΑπόφαση παράτασης της προθεσμίας προσκόμισης της Άδειας Λειτουργίας (03.06.2022)
Ψηφιακό Βήμα24η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (09.05.2022)
Ψηφιακό ΒήμαΑπόφαση 7ης Τροποποίησης της προκήρυξης (19.04.2022)
Ψηφιακό Βήμα23η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (01.04.2022)
Ψηφιακό Βήμα22η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (21.02.2022)
Ψηφιακό Βήμα21η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (30.12.2021)
Ψηφιακό Βήμα20η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (07.12.2021)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την Δράση; Προχωρήστε στην εγγραφή σας!


gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ψηφιακό ΒήμαΨηφιακό Βήμα Μετάβαση στο περιεχόμενο