Ενημερώνουμε όλους τους επενδυτές ότι στα κάτωθι links παρουσιάζονται αναλυτικά οδηγίες με τις οποίες μπορούν να εξαχθούν αρχεία ΑΠΔ και Ε4 από τις πλατφόρμες του «ΕΦΚΑ» και της «ΕΡΓΑΝΗΣ»:

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Οδηγίες για την προσκόμιση αρχείων ΑΠΔ και Ε4Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) Μετάβαση στο περιεχόμενο