Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή αιτημάτων ελέγχου/τροποποιήσεων/προκαταβολής, αντιρρήσεων, συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και δικαιολογητικών εκταμίευσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και όχι δια ζώσης ή ταχυδρομικώς.

Συγκεκριμένα:

• Η αποστολή των αιτημάτων ελέγχου/τροποποιήσεων/προκαταβολής και αντιρρήσεων συνοδευόμενων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Η αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μέσω e-mail, κατόπιν επικοινωνίας με το στέλεχος που διαχειρίζεται το αίτημά σας, απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του στελέχους.

• Η αποστολή δικαιολογητικών εκταμίευσης γίνεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

• Σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων, είναι ενδεδειγμένη η χρήση της εφαρμογής WeTransfer.

Η ταχυδρομική αποστολή πραγματοποιείται, όταν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος. Παραλαβές γίνονται στα γραφεία της οδού Ελ.Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39 στον 7ο όροφο.

• Συναντήσεις με στελέχη μας στις εγκαταστάσεις της ΕΛΑΝΕΤ πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Επικοινωνία δικαιούχων με την ΕΛΑΝΕΤΕπικοινωνία δικαιούχων με την ΕΛΑΝΕΤ Μετάβαση στο περιεχόμενο