Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 269/23.01.2024) ανάκλησης έργου από τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 269/23.01.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης (23.01.2024) έργου στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο