Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 297/24.01.2024) ανάκλησης έργων από τη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 297/24.01.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης (24.01.2024) έργων στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης (24.01.2024) έργων στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο