Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε υλικό για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στην υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εν λόγω υλικό, πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΔ – Παράρτημα V (24.01.2024)

 

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Υποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο