Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2022 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης τη Δευτέρα 20/3/2023.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.4113.80-02/4107/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 7214/31-12-2022).

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση, από 1-1-2022 έως και 30-6-2022, και δεν δύναται τα παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότησης να υποβληθούν στην περίοδο της επόμενης Φάσης (2ης).

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Παράταση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 1ης Φάσης 2022 στη Δράση "Μεταφορικό Ισοδύναμο" του ΥΝΑΝΠΠαράταση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 1ης Φάσης 2022 στη Δράση "Μεταφορικό Ισοδύναμο" του ΥΝΑΝΠ Μετάβαση στο περιεχόμενο