Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1255/06.03.2023) ανάκλησης έργου από τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1255/06.03.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης (06.03.2023) έργου στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης (06.03.2023) έργου στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο