Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Στις επιλέξιμες Δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • κτίρια
  • εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • μηχανήματα – εξοπλισμός
  • πιστοποίηση προϊόντων
  • δαπάνες marketing
  • δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.

 

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Προδημοσίευση Δράσης 1 :  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

 

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Προδημοσίευση Δράσης 2 : Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

 

Σημείωση:

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της Προδημοσίευσης 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο