Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (14.12.2022)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων (13-14.12.2022) στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Α' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚΑποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων (13-14.12.2022) στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Α' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο