Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5556/06.10.2022) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5556/06.10.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (06.10.2022) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση απόφασης (06.10.2022) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο