Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2966/14.06.2022) ανάκλησης έργου από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2966/14.06.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης (14.06.2022) έργου στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης (14.06.2022) έργου στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο