Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3387/10.06.2022) τροποποίησης της Δράσης “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3387/10.06.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

9η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο