Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2032/14.04.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2032/14.04.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

e-Λιανικό7η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο