Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύσαμε Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης για τη Δράση “e-Λιανικό – Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) προς διευκόλυνση των δικαιούχων. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΤελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο