Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 75/10.01.2022) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 75/10.01.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο