Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5407/12.10.2021) απόρριψης έργων στη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5407/12.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ2η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο