Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Αττικής 3529/ΕΦΔ 569/08.10.2021) ένταξης έργων στη Δράση “Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ Αττικής 3529/ΕΦΔ 569/08.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων" των ΠΕΠ ΑττικήςΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο