e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Καλείτε στο 213 0166 100 ή το 213 0166 297 (ΔΕΥ-ΠΑΡ, ώρες γραφείου: 09:00-17:00)

 

Σκοπός της Δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» είναι η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου για τη στήριξη μετά  την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης αυτών.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 10η Τροποποίηση της προκήρυξης

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 29.09.2021 και ώρα 17:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 08.12.2021 και ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση.

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις Ένταξης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί:

 • η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 187 επιχειρηματικά σχέδια,
 • η 1η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 817 έργων,
 • η 2η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 1.544 έργων,
 • η 3η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 806 έργων,
 • η 4η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 1.637 έργων,
 • η 5η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 563 έργων,
 • η 6η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 55 έργων,
 • η 7η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 11 έργων,
 • η 8η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 2 έργων,
 • η 9η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 217 έργων,
 • η 10η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 1 έργου,
 • η 11η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 2 έργων.

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν μέχρι σήμερα 2.459 έργα, συνολικού π/υ 122.620.592 €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2024

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της αναλυτικής πρόσκλησης.

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης (έως του ποσού των 400.000,00 €), η οποία δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020, δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό  5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). Ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου και μετά.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδό-τησης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το λήπτη της ενίσχυσης (από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 10η Τροποποίηση της προκήρυξης

 

Επανεκκίνηση ΤουρισμούΑπόφαση Ανάκλησης Ένταξης (01.08.2023)
Επανεκκίνηση Τουρισμού2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στο ΟΠΣ (09.01.2023)
Επανεκκίνηση Τουρισμού10η Τροποποίηση της προκήρυξης (29.11.2022)
Επανεκκίνηση Τουρισμού1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στο ΟΠΣ (25.07.2022)
Επανεκκίνηση ΤουρισμούΑπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης & Ανάκλησης (22.06.2022)
Επανεκκίνηση Τουρισμού9η Τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (10.06.2022)
Επανεκκίνηση ΤουρισμούΑπόφαση Ένταξης έργων στο ΟΠΣ (03.06.2022)
Επανεκκίνηση Τουρισμού8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (02.06.2022)_19.07.2022

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την Δράση; Προχωρήστε στην εγγραφή σας!


gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροιΕπανεκκίνηση Τουρισμού Μετάβαση στο περιεχόμενο