Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την τήρηση των Υποχρεώσεων Δημοσιότητας από τους Δικαιούχους της Δράσης “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να βρείτε τις εν λόγω οδηγίες, παρακαλώ πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚΥποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο