Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη (ΥΠΑΝΕ 3407/10.06.2021) της Δράσης “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3407/10.06.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Προκήρυξη της Δράσης "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο