Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύσαμε βοηθητικό υλικό υποβολής προτάσεων για τη Δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω υλικό μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Βοηθητικό Υλικό για την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

e-ΛιανικόΒοηθητικό υλικό υποβολής προτάσεων για τη Δράση "Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο