Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3181/527/A2/28.05.2021) ένταξης έργων στη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3181/527/A2/28.05.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ2η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο