Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν εγχειρίδια οδηγιών για την υποβολή προτάσεων στη Δράση “ΚΑΛΟ Νοτίου Αιγαίου” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω υλικό βρίσκεται στους κάτωθι συνδέσμους:

 

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης στο ΠΣΚΕ_25.05.2021

Εγχειρίδιο Εγγραφής Χρήστη στο ΠΣΚΕ

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)Εγχειρίδια οδηγιών υποβολής προτάσεων στη Δράση "ΚΑΛΟ Νοτίου Αιγαίου" των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο