Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6089/1361/Α3/12.11.2020) ένταξης έργων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6089/1361/Α3/12.11.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

12η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο