Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (Περιφέρεια Αττικής 2160/21.07.2020) ένταξης έργων στη Δράση “Ενίσχυση των Πληγέντων Δήμων Αττικής” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Περιφέρεια Αττικής 2160/21.07.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)6η Τροποποίηση της Aπόφασης Ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση των Πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο