Κατόπιν νεότερης απόφασης ξεκινούν και πάλι οι επιτόπιες επαληθεύσεις για έργα με φορέα πρόσκλησης την ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω Covid-19.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων, η ελεγχόμενη επιχείρηση θα πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε να έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα:

  • Παρουσία το πολύ έως δύο εκπροσώπων της επιχείρησης, που θα συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου (νόμιμος εκπρόσωπος ή υπεύθυνος έργου, λογιστής ή/και σύμβουλος).
  • Διασφάλιση χώρου με επαρκή αερισμό, στον οποίο θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα έως τέσσερα άτομα, διατηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5-2 μ).
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους παρευρισκόμενους στο χώρο του ελέγχου.
  • Υποχρεωτική ύπαρξη υγρού αντισηπτικού στο χώρο του ελέγχου.
gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο