Δημοσιεύουμε την ΚΥΑ και το σχετικό ΦΕΚ, αναφορικά με τη δυνατότητα προκαταβολής του 60% της αιτούμενης χρηματοδότησης στους δικαιούχους της Δράσης “Μεταφορικό Ισοδύναμο” του ΥΝΑΝΠ. Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΚΥΑ & ΦΕΚ

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο