Σας γνωρίζουμε ότι σύντομα πρόκειται να εκδοθεί τροποποίηση της Πρόσκλησης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – CLUSTERS» και να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός μήνα στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, αλλά και για να διευκρινιστούν / τροποποιηθούν σημεία αυτής.

 

Επίσης, πολύ σύντομα θα εκδοθεί κείμενο με ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν προκύψει από την επεξεργασία ερωτήσεων που έχουν ήδη τεθεί στην υπηρεσία μας.

 

Για το λόγο αυτό θα σας συστήναμε να μην υποβάλετε προτάσεις, έτσι ώστε να λάβετε γνώση όλων των στοιχείων της 2ης Έκδοσης της πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής, καθώς και του κειμένου των διευκρινιστικών ερωτήσεων – απαντήσεων.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΕνημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο