ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΝΕΤ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συστάθηκε τον Ιούνιο 1992 από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Από το 2009, η ΕΛΑΝΕΤ αποτελεί εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας) και στο πλαίσιο αυτό διαχειρίζεται δράσεις κρατικών ενισχύσεων τόσο του ΕΣΠΑ 2014-2020 όσο και του ΕΣΠΑ 2021-2027, με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

 

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας αφορά στην υποστήριξη της αναπτυξιακά ωφέλιμης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη μέριμνα για υλοποίησή τους κατά τρόπο συμβατό με τους κανόνες και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. και την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Για την επίτευξη του σκοπού της αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την παρακολούθηση και διαχείριση έργων επενδυτικού χαρακτήρα που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για λογαριασμό του Δημοσίου κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας τη διαχείριση αναπτυξιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ, του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιχειρήσεων, του ΕΣΠΑ 2007-2013, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Ανταγωνιστικότητα & ΠΕΠ)  από τα οποία έχει παρακολουθήσει και διαχειριστεί 102.246 εγκεκριμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,57 δισ. €.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΛΑΝΕΤ διοικείται από επταμελές Δ.Σ. αποτελούμενο από δύο εκπροσώπους από κάθε εταίρο (ΣΕΒ, ΕΕΤ, ΠΟΞ) και από έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) με πενταετή θητεία.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

 1. Ελευθέριος Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Βασίλης Παναγιωτίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 3. Γιώργος Ξηρογιάννης, Μέλος
 4. Παναγιώτης Χαμπεσής, Μέλος
 5. Γρηγόρης Τάσιος, Μέλος
 6. Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος
 7. Άρης Σουλούνιας, Μέλος

Τη διεύθυνση της εταιρείας ασκεί ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται των υπηρεσιών της, ευθύνεται για την οργάνωσή της σε συνδυασμό με το Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για την επιλογή του προσωπικού της εταιρείας και την εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των δαπανών που προβλέπονται σε αυτόν.

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει από την 01.11.2016, ο κος Φωκίων Κ. Δεληγιάννης.

 

ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ομάδα υλοποίησης είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει η ΕΛΑΝΕΤ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και είναι η ακόλουθη:

 1. Φωκίων Δεληγιάννης, Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Έργου
 2. Γεώργιος Κοσμάς, Διευθυντής Υποστήριξης
 3. Κωνσταντίνος Παγανός, Διευθυντής Διαχείρισης Προγραμμάτων
 4. Αλεξάνδρα Μαγκλάρα, Νομική Σύμβουλος & Υπεύθυνη Δημοσιότητας
 5. Δημήτριος Βαλμάς, Αναπληρωτής Διευθυντής Υποστήριξης
 6. Κωνσταντίνος Μπαντράς, Υπεύθυνος Ανθρωπίνων Πόρων
 7. Αλίκη Αργυροπούλου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων
 8. Χαρά Παπαντώνη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων
 9. Ορέστης Τσιδήμας, Υπεύθυνος Συστημάτων, Διαδικασιών & Διαχείρισης Ποιότητας

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ξεπερνά τα 200 έμπειρα στελέχη, υψηλού ακαδημαϊκού και επαγγελματικού επιπέδου, η πλειοψηφία των οποίων διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τα γραφεία της ΕΛΑΝΕΤ βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39 (3ος και 7ος όροφος).  Επιπλέον, η εταιρεία μας διαθέτει χώρο γραφείων επί της οδού Ευριπίδου 6 (Αθήνα) και χώρο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 24 (Πειραιάς), όπου στεγάζεται μέρος του αρχείου της.

Διαθέτει, επίσης, σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές καθώς και προσωπικό με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα σχεδίασης, υποστήριξης, αυτοματοποίησης και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών, ώστε να επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες υποστήριξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε Προγράμματος.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο