Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης (ΥΠΕΘΟΟ 2919/10.07.2024) έργου από τη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 2919/10.07.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης (10.07.2024) έργου στη Δράση "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης (10.07.2024) έργου στη Δράση "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο