Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης έργου από τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Aπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης (14.05.2024)

 

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

ΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης (14.05.2024) στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο