Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 775/20.02.2024) δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 775/20.02.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργου (20.02.2024) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργου (20.02.2024) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο