Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις για τη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Για να δείτε το εν λόγω αρχείο, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

1η Τροποποίηση – Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (16.02.2024)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (16.02.2024) για τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο