Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 638/09.02.2024) τροποποίησης της Δράσης “Πράσινος Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 638/09.02.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η τροποποίηση της Δράσης "Πράσινος Μετασχηματισμός" του Ανταγωνιστικότητα 2021-20273η τροποποίηση της Δράσης "Πράσινος Μετασχηματισμός" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο