Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν videos παρουσίασης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Τα εν λόγω videos μπορείτε να παρακολουθήσετε, πατώντας τα ως κάτωθι links:

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Video παρουσίασης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027ΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο