Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση (ΥΠΕΘΟΟ 495/02.02.2024) της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Για να δείτε την εν λόγω απόφαση, πατήστε στον ως κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 495/02.02.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-20272η τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο