Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 126407/28.12.2023) τροποποίησης της Δράσης “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 126407/28.12.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η τροποποίηση της Δράσης "Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο