Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 6957/14.12.2023) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 6957/14.12.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (14.12.2023) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο