Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης έργων από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Απόφαση Ανάκλησης (03.11.2023)

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης (10.10.2023)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης έργων (03.11.2023) στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚΑποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης έργων (03.11.2023) στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο