Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οδηγίες για την ψηφιακή έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας από την ΑΑΔΕ. Για να ανοίξετε το εν λόγω αρχείο, πατήστε τον ως κάτωθι σύνδεσμο:

ΑΑΔΕ – Οδηγίες ψηφιακής έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Οδηγίες ψηφιακής έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας από την ΑΑΔΕΟδηγίες ψηφιακής έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας από την ΑΑΔΕ Μετάβαση στο περιεχόμενο