Σας ενημερώνουμε ότι μέσω του ως κάτωθι συνδέσμου, μπορείτε να παράξετε την αναμνηστική πινακίδα του έργου σας, αναφορικά με τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου. Για να οδηγηθείτε στην εν λόγω πλατφόρμα πατήστε τον ως κάτωθι σύνδεσμο:

Δημιουργία πινακίδας έργου

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Δημιουργία αναμνηστικής πινακίδας στη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου" των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο