Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης Ένταξης έργου από τη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).  Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (03.10.2023)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης ένταξης έργου στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο