Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 2η φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Πέμπτη 30.11.2023.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.4113.80-02/4107/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 7214/31-12-2022).

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση, από 01.07.2022 έως και 31.12.2022 και δεν δύναται τα παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότης να υποβληθούν στην περίοδο της παρούσας Φάσης (2ης).

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Παράταση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 2ης Φάσης 2022 στη Δράση "Μεταφορικό Ισοδύναμο" του ΥΝΑΝΠΠαράταση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 2ης Φάσης 2022 στη Δράση "Μεταφορικό Ισοδύναμο" του ΥΝΑΝΠ Μετάβαση στο περιεχόμενο